Mehaanika. Newtoni seadused; jõud looduses.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Pall, mille mass on 0,5 kg, saab 0,02 sekundit kestva löögi tagajärjel kiiruse 10 m/s. Leida löögi tugevus.

2 / 13

Paigalseisvale 0,2 kg massiga kehale mõjub 5 s jooksul jõud 0,1 N. Millise kiiruse saavutab keha ja kui pika tee ta läbib selle aja jooksul?

3 / 13

Kooli dünamomeetri vedru jäikus on 40 N/m. Milline elastsusjõud tekib vedrus, kui teda 5 cm võrra välja venitada?

4 / 13

Marsi raadius moodustab Maa raadiusest 0,53, Marsi mass Maa massist 0,11. Leida vaba langemise kiirendus Marsil.

5 / 13

Klots riputatakse dünamomeetri otsa ja viimane näitab 3,6 N. Kui sama klotsi vedada dünamomeetri otsas ühtlaselt mööda horisontaalset pinda, näitab dünamomeeter 0,9 N. Arvuta hõõrdetegur.

6 / 13

Lifti kabiinis seisab inimene massiga 70 kg. Tõusmisel liigub lift algul ühtlaselt kiirenevalt (a = 2 m/s2), seejärel konstantse kiirusega ja enne peatumist ühtlaselt aeglustavalt (a = –2 m/s2). Määrata inimese rõhumisjõud kabiini põrandale kõigil kolmel juhul.

7 / 13

Leida Maa ja Kuu vaheline gravitatsioonijõud, kui Maa mass on 6·1024 kg, Kuu mass 7,35·1022 kg ning Maa ja Kuu vaheline keskmine kaugus on 3,84·108 m

8 / 13

Auto, mille mass on 4,9 tonni, sõidab kiirusega 2 m/s. 10 m pikkusel teelõigul kasvas auto kiirus 3 m/s-ni. Pidades auto liikumist ühtlaselt kiirenevaks, määrata kiirendus ja jõud.

9 / 13

Hinnake gravitatsioonijõu suurusjärku, millega tõmbuvad teineteise poole kaks laeva, kumbki massiga 10 000 t, kui nendevaheline kaugus on 100 m.

10 / 13

Koormata veoauto, mille mass on 4t, hakkas liikuma kiirendusega 0,3 m/s2. Kui suur on koorma mass, kui auto liigub paigalt kiirendusega 0,2 m/s2? Mootori veojõud on mõlemal korral sama suur.

11 / 13

Elastse traadi jäikus on 80 000 N/m. Leia traadi pikenemine, kui tema otsa riputada keha kaaluga 160 N?

12 / 13

Klots massiga 2 kg asub kumminööri otsas siledal alusel. Klots nihutatakse 3 cm võrra paremale ja lastakse siis lahti. Arvuta klotsile mõjuv elastsusjõud, kui kumminööri jäikus on 100 N/m. Missuguse kiirendusega hakkab klots liikuma?

13 / 13

Kaldpinnal,mille kõrgus on 5 m ja pikkus 13 m, on keha massiga 26 kg. Hõõrdetegur on 0,5. Kui suure kaldpinnaga paralleelse jõu peab kehale rakendama, et vedada seda kaldpinda mööda üles? Kaldpinda mööda alla? Liikumine lugeda ühtlaseks.

results loading