Nukleiinhapped asuvad tuumas. Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited käivad nukleiinhapete kohta?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading