Nukleiinhapped asuvad tuumas. Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited käivad nukleiinhapete kohta?

Marje Loide

results loading