Ogalikuga sarnased liigid. Kes neist on ogaliklased?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes on ogaliklased?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading