Omadussõna või määrsõna? Adjective or adverb?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

He's speaking _____.

2 / 8

You can't see spiders _____.

3 / 8

My father is _____.

4 / 8

This is a _____ book.

5 / 8

Snakes can move _____.

6 / 8

This exercise is _____.

7 / 8

Mice are _____.

8 / 8

I can speak English _____.

www.englishlearner.com

results loading