Paigalinnud. Kes neist on paigalinnud, kes rändlinnud?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

paigalind rändlind

Marje Loide

results loading