RNA molekuli ehitus. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Milline on RNA molekuli ehitus ja ülesanded?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading