RNA molekuli ehitus. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Milline on RNA molekuli ehitus ja ülesanded?

Marje Loide

results loading