Röövkalad. Kes neist on röövkalad?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1m

Kes neist on röövkalad?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading