S – Plural or Simple Present. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

finds

2 / 20

lessons

3 / 20

bags

4 / 20

goes

5 / 20

collects

6 / 20

opens

7 / 20

cleans

8 / 20

subjects

9 / 20

rides

10 / 20

houses

11 / 20

asks

12 / 20

posters

13 / 20

sings

14 / 20

windows

15 / 20

wears

16 / 20

pens

17 / 20

trees

18 / 20

has

19 / 20

teaches

20 / 20

sees

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading