Seente eluring. Vali seente paljunemisega seotud sõnad!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali seente paljunemisega seotud sõnad!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading