Seente jaotamine, kas kevadseen või sügisseen?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

kevadseen sügisseen

Marje Loide

results loading