Siirdekalad. Kes neist on siirdekalad?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1m

Kes neist on siirdekalad, elavad ja paljunevad erinevates veekogudes?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading