Sõõrsuud. Kes neist on sõõrsuud?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on sõõrsuud?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading