Tunne ahvena suguseltsi!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on ahvena sugulased?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading