Tunne ära, kes need on! Kes neist on rõngussid, lameussid ja ümarussid?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

lameuss rõnguss ümaruss

Marje Loide

results loading