Tunne joonistelt organeid ja organsüsteeme! Aseta pilt õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

elundkond organ

Marje Loide

results loading