Tunne kiletiivalisi putukaid. Kes neist on sipelgad, kes kimalased, kes herilased?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

sipelgad kimalased herilased

Marje Loide

results loading