Tunne okasnahkseid ja ainuõõsseid. Jaga pildid kahte gruppi: okasnahksed ja ainuõõssed!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

okasnahkne ainuõõsne

Marje Loide

results loading