Vee tähtsus organismis. Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vee ülesanded elusorganismides. Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading