Vitamiinide iseloomustus. Leia vitamiinide olemust iseloomustavad õiged väited!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia vitamiinide olemust iseloomustavad õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading