Võrdle tigu ja karpi! Millised väiteid saab kasutada karbi kohta?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väiteid saab kasutada karbi kohta?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading