Vooluringi osade ülesanded

Vooluallika ülesandeks on tekitada ja hoida ahelas elektrivälja pikema aja jooksul. Vooluallika sees muundub mingi teine energia liik elektrienergiaks.

Tarbija ülesandeks on muundada elektrienergia mehaaniliseks tööks või mingiks teiseks energialiigiks.

Ühendusjuhtmete ülesandeks on ühendada vooluringi erinevaid osi omavahel.

Lüliti ülesandeks on avada või sulgeda vooluringi. Lüliti avamisel muutub tema klemmide vaheline osa isolaatoriks – tekib avatud vooluring, milles elektrivoolu olla ei saa.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud