ÕpiampsMatemaatika

Funktsioonide graafikud

Õpiampsu abil saad iseseisvalt täiendada oma teadmisi või valmistuda põhikooli lõpueksamiks.

Esmalt anname üldise graafikute joonestamise eeskirja ehk juhendi. Seejärel joonestame ja uurime lineaarfunktsiooni, pöördvõrdelise seose ning ruutfunktsiooni graafikut. Vaatame ka, kuidas mõjutavad erinevad lineaarfunktsiooni parameetrid graafikut ning millist olulist infot parameetrid endaga kaasas kannavad. Saame selgust, miks ei tohi jagada nulliga. Viimaks õpime kontrollima, kas antud punkt asub funktsiooni graafikul või mitte.

Peatükkides on automaatkontrolliga teste, mille andmed genereeritakse juhuslikult. Need on ideaalsed iseõppijatele ja matemaatika entusiastidele, kes soovivad lõputult harjutada või lahendada paljusid erinevaid ülesandeid. Kuna testid on juhuslikult genereeritud, siis võid kord saada lihtsa, teinekord aga veidi raskema ülesande.

Lisaks videod näidisülesannete lahendamisest: lineaarfunktsiooni, ruutfunktsiooni ja pöördvõrdelise seose lahendamine ja vastava graafiku joonestamine.

Ampsu aitab edukalt läbida, kui oskad lahendada ruutvõrrandit.

Kui soovid õppida või korrata funktsioonide ja nende graafikute teemat tervikuna, saad osta ligipääsu ampsule „Funktsioonid ja nende graafikud“. See koondab endas erinevaid teemasid, nagu „Numbrilised seosed“, „xy-koordinaatsüsteem“, „Funktsioonide graafikud“ ja „Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine“.

Funktsioonide graafikud

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 2.90€
  • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta