ÕpiampsMatemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

Õpiamps „Funktsioonid ja nende graafikud“ aitab sul iseseisvalt täiendada oma teadmisi või valmistuda põhikooli lõpueksamiks.

Harjutamiseks on automaatkontrolliga teste, mille andmed genereeritakse juhuslikult. Need on ideaalsed iseõppijatele ja matemaatika entusiastidele, kes soovivad lõputult harjutada või lahendada paljusid erinevaid ülesandeid.

Lisaks videod näidisülesannete lahendamisest: kahe punkti vahelise kauguse leidmine nii arvteljel kui xy-tasandil; lineaarfunktsiooni, ruutfunktsiooni ja pöördvõrdelise seose uurimine ning vastava graafiku joonestamine.

Tärniga (*) tähistatud peatükid ja ülesanded pole kohustuslikud.

Saad valida, kas ostad ligipääsu tervele ampsule või ainult ühele konkreetsele teemale. See koondab teemasid nagu „Numbrilised seosed“, „xy koordinaatsüsteem“, „Funktsioonide graafikud“ ja „Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine“.

Funktsioonid ja nende graafikud

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 6.90€
  • Kasuta 3 kuud 20.70€ 10.35€ -51%
  • Kasuta 6 kuud 41.40€ 12.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 82.80€ 13.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta