ÕpiampsMatemaatika

xy-koordinaatsüsteem

Õpiampsu abil saad iseseisvalt täiendada oma teadmisi või valmistuda põhikooli lõpueksamiks.

Meenutame, kuidas orienteeruda arvteljel ning xy-tasandil, kuidas märkida punkti arvteljele ja xy-tasandile ning kuidas punkti koordinaate kummaltki teljelt lugeda ja korrektselt kirja panna. Samuti õpime arvutama kahe punkti vahelist kaugust nii arvteljel kui ka xy-tasandil.

Peatükkides on ka automaatkontrolliga teste, mille andmed genereeritakse juhuslikult. Need on ideaalsed iseõppijatele ja matemaatika entusiastidele, kes soovivad lõputult harjutada või lahendada paljusid erinevaid ülesandeid. Kuna testid on juhuslikult genereeritud, siis võid kord saada lihtsa, teinekord aga veidi raskema ülesande.

Lisaks videod näidisülesannete lahendamisest: kahe punkti vahelise kauguse leidmine nii arvteljel kui xy-tasandil.

Ampsu aitab edukalt läbida, kui tunned Pythagorase teoreemi ning absoluutväärtuse mõistet.

Kui soovid õppida või korrata funktsioonide ja nende graafikute teemat tervikuna, saad osta ligipääsu ampsule „Funktsioonid ja nende graafikud“. See koondab endas erinevaid teemasid, nagu „Numbrilised seosed“, „xy-koordinaatsüsteem“, „Funktsioonide graafikud“ ja „Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine“. 

xy-koordinaatsüsteem

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 2.90€
  • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta