ÕpiampsMatemaatika

Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine

Õpiampsu abil saad iseseisvalt täiendada oma teadmisi või valmistuda põhikooli lõpueksamiks.

Õpime esitama kahte funktsiooni võrrandisüsteemina ning leidma antud võrrandisüsteemi lahendeid ehk lõikepunkte. Vaatleme lähemalt graafilise lahendamise meetodit, liitmisvõtet ja asendusvõtet. Seejärel rakendame asendusvõtet lõikepunktide ehk lahendite leidmisele kahel juhul. Kõigepealt leiame lineaarvõrrandite graafikute lõikepunkti ning seejärel lineaarvõrrandi ja ruutvõrrandi graafikute vahelise lõikepunkti.

Kolmandas ja neljandas peatükis on automaatkontrolliga testid, mille andmed genereeritakse juhuslikult. Need on ideaalsed iseõppijatele ja matemaatika entusiastidele, kes soovivad lõputult harjutada või lahendada paljusid erinevaid ülesandeid. Kuna testid on juhuslikult genereeritud, siis võid saada kord lihtsa, teinekord aga veidi raskema ülesande.

Ampsu aitab edukalt läbida, kui oskad joonestada erinevate funktsioonide graafikuid ning tunned võrrandite omadusi.

Kui soovid õppida või korrata funktsioonide ja nende graafikute teemat tervikuna, saad osta ligipääsu ampsule „Funktsioonid ja nende graafikud“. See koondab endas erinevaid teemasid, nagu „Numbrilised seosed“, „xy-koordinaatsüsteem“, „Funktsioonide graafikud“ ja „Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine“. 

Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 2.90€
  • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta