ÕpiampsMatemaatika

Liitmine 10 piires

Selles õpiampsus uurime 10 piires liitmist. Amps koosneb vahvatest animeeritud teooriavideotest, mis on suurepäraseks abimeheks matemaatika õppimisel I kooliastmes.

Amps sisaldab kolme alateemat:

  1. arvurida;
  2. liitmine loendamise teel;
  3. liitmine 10 piires.
Õpitu harjutamiseks soovitame õpiampsu “Peastarvutamine eelkoolile”.
Kui soovid liitmise ja lahutamise teemad koos läbi võtta, soovitame õpiampsu “Liitmine ja lahutamine 10 piires”.
Õpiväljundid
Õpilane
  • loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 1–10;
  • liidab arve 10 piires.

 

Hind 2.90 € / 1 kuu*
*sisaldab piiramatut kasutusõigust 30 päeva jooksul