ÕpiampsMatemaatika

Liitmine 10 piires

Selles õpiampsus uurime 10 piires liitmist. Amps koosneb vahvatest animeeritud teooriavideotest, mis on suurepäraseks abimeheks matemaatika õppimisel I kooliastmes.

Amps sisaldab kolme alateemat:

  1. arvurida;
  2. liitmine loendamise teel;
  3. liitmine 10 piires.
Õpitu harjutamiseks soovitame õpiampsu “Peastarvutamine eelkoolile”.
Kui soovid liitmise ja lahutamise teemad koos läbi võtta, soovitame õpiampsu “Liitmine ja lahutamine 10 piires”.
Õpiväljundid
Õpilane
  • loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 1–10;
  • liidab arve 10 piires.

 

Liitmine 10 piires

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 2.90€
  • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta