ÕpiampsMatemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

Selles õpiampsus saad olla kui tõeline numbrivõlur! Sa ei pea kasutama paberit ega kalkulaatorit, vaid saad ülesandeid lahendada mõttejõudu kasutades.

Peastarvutamise amps aitab harjutada numbrite tundmist ja matemaatilist mõtlemist. Erineva tasemega ülesanded annavad võimaluse tunda eduelamust ning lihvida arvutamisoskust. Harjutada saab seni, kuni jaksu jagub, sest programm genereerib muudkui uusi ülesandeid.

Tulemust saab vaadata nupu „Ülevaade“ alt, kus on näha nii õigete vastuste protsent kui ka kõik lahendatud ülesanded. Kui arvutamine muutub liiga lihtsaks, saad taset vahetada ning lahendada keerukamaid ülesandeid. Õpiampsu sisuga saab tutvuda siin.

See on sinu ajule vahva trenn!

Selles ampsus saab harjutada

Selles ampsus saab harjutada nii liitmist, lahutamist kui ka korrutamist ja jagamist. Amps on jagatud kolmeks osaks.

I osas saab harjutada liitmist ja lahutamist:

 • liitmine ja lahutamine 10 piires;
 • liitmine ja lahutamine 20 piires (üleminekuta);
 • liitmine ja lahutamine 20 piires (üleminekuga);
 • liitmine ja lahutamine täiskümnetega;
 • liitmine ja lahutamine täissadadega;
 • liitmine ja lahutamine 100 piires.

II osas saab harjutada korrutamist ja jagamist:

 • korrutamine ja jagamine arvudega 1–5;
 • korrutamine ja jagamine arvudega 6–10.

III osa on suunatud edasijõudnud peastarvutajale ja seal saab lahendada erinevaid ülesandeid:

 • korrutamine ja jagamine arvudega 6–10;
 • liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine 100 piires;
 • liitmine ja lahutamine 1000 piires;
 • korrutamine ja jagamine 1000 piires;
 • liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine 1000 piires.

Peastarvutamine I kooliastmele

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 2.90€
 • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta
00:00