ÕpiampsMatemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

20%

Sissejuhatus õpiampsu

Õpiamps aitab parandada peastarvutamise oskust, on toeks nii erinevate matemaatiliste tehete harjutamisel kui ka suurepärane abimees korrutustabeli õppimisel.

Harjutada saab seni, kuni jaksu jagub, sest programm genereerib muudkui uusi ülesandeid.

Taseme muutmine

Kui arvutamine muutub lihtsaks, saab taset vahetada avanevast rippmenüüst ning seejärel lahendada keerukamaid ülesandeid.

Peastarvutamise rakendus. Ülevalt avaneb rippmenüü, kust saab tasemeid muuta.
Taseme vahetamise rippmenüü

Tagasiside arvutamisele

Oma arvutamistulemust saab vaadata nupu „Ülevaade“ alt, kus on näha nii õigete vastuste protsent kui ka kõik lahendatud ülesanded.

Avatud ülevaate leht peastarvutamise rakenduses.
Nupp „Ülevaade“ näitab lahendatud tehteid

Proovi siin!

Esimesel tasemel saad liita ja lahutada 10 piires. Õpiampsu kirjelduses nimetatud lisatasemed avanevad õpiampsu ostjale järgmises peatükis.

ARVUTA PEAST

Laadib…