Demograafiline siire

Demograafiline siire on üleminek rahvastiku arengus suure sündimuse ja suremusega etapist demograafilise plahvatuse kaudu väikese suremuse ja sündimusega ning rahvastiku vananemise staadiumi.

Demograafilises siirdes saab eristada 4-5 etappi ja seda arenguskeemi läbivad erinevad riigid ja rahvad erinevatel aegadel. Etapid:

5728ef29c1b500f3aa4c6b6a4df045f2 (1024x708)

Pikka aega oli domineeriv traditsiooniline rahvastikutüüp, st põlvkonnad vahelduvad tavapäraselt, suur on sündimus ja surevus ning väike loomulik iive. See periood on kestnud rahvastiku arengus kõige kauem. Traditsioonilist rahvastikutüüpi iseloomustab suur laste arv perekonnas, 8-12, suur suremus, keskmine eluiga 40-45 aastat, eakate inimeste väga väike osakaal. Praeguseks on seda rahvastikutüüpi väga vähestes Aafrika, Okeaania ja Ladina-Ameerika piirkondades (kogukondlikud suguharud vihmametsades vms) veel alles. Angola rahvastiku püramiid 2012:

Angola_Population_Pyramid_2012

Demograafilise plahvatuse etapp algab siis kui toimub tööstuse areng ja linnastumine, paraneb arstiabi ja kõigile jätkub toitu. Sündimus on sama, mis eelmises etapis, kuid suremus väheneb. Mehhiko:

Print

Üleminekuetappi iseloomustab sündimuse vähenemine, iibe langus, eakate osakaalu suurenemine. Sündimuse vähenemine on tingitud naiste osalemise suurenemisest ühiskonnaelus ja kirjaoskuse paranemisest. Ameerika:

USA_population-pyramid_2010-to-2050

Rahvastiku vananemise etappi iseloomustab pereplaneerimine, negatiivne iive ja keskmise eluea pikenemine. Kasvab eakate osakaal rahvastikus, mis on võrdne laste arvuga, mõlemad moodustavad 20-30% rahvastikust. Pensionikindlustus ei sunni vanemaid lapsi soetama, loodetakse riigi abile.

Norra

Norra

Germany Population Pyramid

Saksamaa

Nüüdisaegne põlvkondade vaheldumine on etapp, kus laste arv sünnitamiseas naiste kohta on alla taastetaseme, 1-2 last peres. Peremudel on muutunud, sagenevad vabaabielud ja üksikvanemad ühe lapsega. Naiste haridustase ja tööga hõivatus on väga kõrge. Itaalia:

212702-13624671869246223-H-J--Huneycutt_origin

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.