Elektrilaengu mõiste. Elektrilise vastastikmõju avaldumisvormid

Kui hõõruda omavahel kahte erinevast materjalist keha, siis hakkavad nad enda poole tõmbama erinevaid kergeid esemeid. Öeldakse, et kehad on elektriseerunud või siis, et kehad on omandanud elektrilaengu.

Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis iseloomustab kehade võimet astuda elektrilisse vastastikmõjusse. Mida suurem on kehale antud elektrilaeng, seda tugevamini ta elektrilisse vastastikmõjusse astub.

Kuna laetud kehade vaheline elektriline vastastikmõju võib avalduda nii tõmbumise kui ka tõukumisena, siis saab sellest järeldada, et looduses on kahte liiki elektrilaenguid.

Eri liike laenguid nimetatakse positiivseteks ja negatiivseteks.

1

Samaliigilised laengud tõukuvad ja eriliigilised laengud tõmbuvad.

 

Kehade laadumine hõõrdumisel

Laetud kehade tõmbumine ja tõukumine

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud