Elektriväli

Kahe laetud keha vaheline vastastikmõju toimub läbi erilise vahendaja, mida nimetatakse elektriväljaks. Elektriväli ümbritseb iga laetud keha. Kui laeng ei liigu, siis nimetatakse tema poolt tekitatavat välja staatiliseks.

Meid ümbritseb enamasti aineline keskkond, mis koosneb molekulidest ja aatomitest, elektriväli on sellest erinev – tema ei koosne osakestest, ka võib olla ühes ja samas ruumipunktis korraga mitu elektrivälja.

Inimene elektrivälja oma meeleorganitega ei tunneta. Elektrivälja mistahes punktis mõjub laetud kehale alati kindla suuna ja suurusega elektrijõud – see ongi elektrivälja põhitunnus.

Tõenduseks, et elektriväli on materiaalne objekt on tema liikumine lõpliku kiirusega. Ehkki see kiirus on väga suur – 300 000 km/s (valguse kiirus), on see siiski mingi kindla väärtusega, mitte lõpmata suur.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud