Elektrivoolu töö

Elektrivoolu on lihtne muundada teisteks energialiikideks. Töö on füüsikaline suurus, mis iseloomustab nii energia hulga muutumist kui ka energia muundumist ühest liigist teise.

Elektrienergia muundub soojuseks

Elektrienergia muundub soojuseks

Elektrienergia muundub mehaaniliseks energiaks (tööks)

Elektrienergia muundub mehaaniliseks energiaks (tööks)

Elektrienergia muundub valguseks

Elektrienergia muundub valguseks

Pinge on defineeritud kui laengu elektriväljas ümber paigutamisel tehtava töö mõõt:

39

Voolutugevus on defineeritud kui juhet läbinud laengu mõõt:

40

Asendades laengu avaldise töö valemisse saame:

41

kus A – elektrivälja poolt laengu ümber paigutamiseks tehtav töö (nimetatakse ka elektrivoolu tööks), mõõdetuna džaulides (1J), I – voolutugevus ahelas, mõõdetuna amprites (1A), U – pinge ahela otstel, mõõdetuna voltides (1V) ning t – voolu olemasolu kestus/ töötamise aeg, mõõdetuna sekundites (1s).

Ohmi seadusest saame avaldada nii voolutugevuse kui ka pinge:

42

kus I – voolutugevus ahelas, mõõdetuna amprites (1A), U – pinge ahela otstel, mõõdetuna voltides (1V) ning R – ahela takistus, mõõdetuna oomides (1Ω).

Asendades need elektrivoolu töö valemisse saame töö avaldisteks ka:

43

44

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud