Elektromagnetlainete skaala

Sõltuvalt lainega edasikantavast energiahulgast (laine sagedusest/lainepikkusest) liigitatakse elektromagnetlained alaliikideks:

  • madalsageduslained
  • raadiolained
  • optiline kiirgus (mis omakorda jaguneb infravalguseks, nähtavaks valguseks ja ultravalguseks)
  • röntgenkiirgus
  • gammakiirgus

fuusika76

NB! Paneme tähele, et elektromagnetlainete skaala piirkonnad on kokkuleppelised ning teatud ula­tu­ses erinevat liiki lainete lainepikkused/sagedused kattuvad.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud

00:00