ÕpiampsEesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

Selles ampsus on ülesanded 8. klassi õpilastele tunnis käsitletud teadmiste kinnistamiseks. Õpiamps ei sisalda teooriat ja näiteid, vaid keskendub just reegliteadmiste kontrollile.

Käsitleme teemasid “Lause ja lauseliikmed”, “Lausete liigid”, “Otse- ja kaudkõne”, “Algustäheõigekiri”.

Sisu põhineb suures osas kirjastuse Maurus eesti keele tööraamatutel (vaata Eesti keele tööraamat 8. klassile  I osa ja II osa).

Hind 3.90 € / 1 kuu*
*sisaldab piiramatut kasutusõigust 30 päeva jooksul