8. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 8. klassile. I osa

Eesti keele tööraamat 8. klassile. I osa

Tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid, mida aitavad kinnistada mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ning liikumismängud.

  • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
  • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel ning isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

Digitööraamatu aluseks on 2022. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu II osa!

Eesti keele tööraamat 8. klassile. I osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

4.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta
Merle Pindmaa ja Eerika Tõldsepp on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.
00:00