8. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 8. klassile. II osa

Eesti keele tööraamat 8. klassile. II osa

  • Tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid.
  • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada.
  • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
  • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel, isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

Digitööraamatu aluseks on 2023. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu I osa!

Eesti keele tööraamat 8. klassile. II osa

Merle Pindmaa ja Eerika Tõldsepp on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.