Euroopa rahvaarv ja selle muutumine

Kui palju meid on? Venemaa euroopa-osas elab u. 100 miljonit inimest; Eestis 1,3 miljonit. Oleme rahvaarvult ja pindalalt väikeriik. Saksamaal on meist 63 korda rohkem inimesi, Soomes 4 korda, Küprosel ja Luxemburgis aga vähem kui Eestis. Euroopa rahvaarvu kahanemise prognoos aastast 2010 kuni 2100.

Kuidas on Eestis rahvaarv muutunud? Oletatavasti elas Eestis 13. Sajandil 150 000 inimest, 16. Saj. 300 000; 17.saj oli 400 000 inimest , sest enne seda olid sõjad ja katk rahvaarvu kahandanud all 150 000 inimese. Põhjasõja ajal oli 200 000 inimest, 1900.a. 1 miljon. Suurim oli rahvaarv 1990.a. 1,57 miljonit, praegu rahvaarv väheneb (väljaränne, sündimus). Eesti rahvaarv 1970 – 2010: Population of Estonia. 

Euroopa rahvaarv kasvab aeglaselt, sest elatustase on kõrge, rahvas on haritud. Aasias , Aafrikas ja Ladina-Ameerikas on suremus vähenenud ja rahvaarv kasvab kiiresti. Sealt toimub ka väljaränne Euroopa riikidesse, et tööd ja paremaid elamistingimusi leida.

Kuidas rahvaarv teada saadakse? Varasemate sajandite rahvaarvu on teadlased saanud teada ürikutest (kirikuraamatud, talude loendi, maakasutuse vms ) oletamise abil.

Näide kirikuraamatust

Näide kirikuraamatust

Alates 18. Saj. kui Eesti alad kuulusid Vene tsaaririigi koosseisu korraldati rahvaloendusi nn hingede revisjoni, mida võib pidada tänapäevase rahvaloenduse eelkäijaks. Rahvaloendus toimub lühikese perioodi jooksul, ettevalmistatud loendaja käivad kodudes ja korterites ning täidavad küsimustega ankeete inimeste ütluste järgi. Rahvaloendus on kallis ja töömahukas, neid korraldatakse iga 10 aasta järel.

Rahvaloenduse reklaamplakat

Rahvaloenduse reklaamplakat

Riigid peavad rahvastike loendeid ja korraldavad registerloendusi. Näide saadud andmete kasutamisest: Rahvaloendus näitab rahvastiku vananemist.

 

Millega tegeleb statistika-amet? See amet kogub andmeid inimese sünni, surma, tööhõive, liikumise vms kohta. Andmeid töödeldakse ja neid saavad kasutada piirkondade juhid eelarvete ja arengukavade koostamiseks. Statistika ameti kodulehekülg: Statistikaametist.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.