Faraday induktsiooniseadus

Induktsiooni elektromotoorjõu suurus määratakse Faraday induktsiooniseadusega: elektro­mag­ne­ti­lise induktsiooni elektromotoorjõud sõltub sellest kui kiiresti muutub kontuuri läbiv magnetvoog:

fuusika39

kus εi – elektromagnetilise induktsiooni elektromotoorjõud, ΔΦ = Φ2 – Φ1 – magnetvoo muutus (Φ2 ja Φ1 on vastavalt magnetvoo väärtused lõpus ja alguses) ning Δt – magnetvoo muutumiseks kulunud aeg.

Kõneleme siin justnimelt elektromotoorjõust, sest laenguid paigutab ümber magnetvälja poolt põhjustatud (mitteelektriline) Lorentz’i jõud.

Faraday seadust kasutatakse peamiselt ka magnetvoo ühiku defineerimisel:

fuusika40

1 veeber (1 Wb) on selline magnetvoo muutus, mis 1 sekundi jooksul toimudes tekitab induktsiooni elektromotoorjõu 1V

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud