Aine

Looduse kaks erinevalt käituvat põhivormi on aine ja väli.

Aine all mõistetakse füüsikas kõike seda, millest koosnevad kehad. Ainelised objektid võtavad alati enda alla mingi ruumi, kuhu teisi samalaadseid objekte asetada ei saa. Aine tõrjub teist ainet. Ainest koosnevad kehad võivad olla nii suured kui väikesed, kuid mitte pisemad kui üksikud aineosakesed. Ainest koosnevatel kehadel on kindlad mõõtmed. Aine hulka saab määrata aineosakesi loendades või vastava ainekoguse massi määrates. Aineliste kehade omadusteks on veel liikumine, kalduvus säilitada oma liikumisolekut ehk inertsus ja võime osaleda vastastikmõjudes.

results loading