Ainelised mudelid

Ainelisi mudeleid kasutatakse siis, kui uuritav objekt on palja silmaga vaatlemiseks kas liiga väike või liiga suur. Ainelised mudelid kujutavad tavaliselt mikro- või megamaailma objekte. Neid võib koos­tada aatomist, aatomituumast, aga ka Päikesesüsteemist vms.

Aineliseks mudeliks võib olla ka makrokeha suurendatud või vähendatud lihtsustus, et oleks paremini võimalik selle keha teatavaid omadusi uurida – näiteks automudel tuuletunnelis, raketimudel (pildil) vms.

Aineliste mudelite alaliikideks on pildilised mudelid – modelleeritava objekti koopiat on kujutatud kahemõõtmelisel joonisel, mis rõhutab originaali neid omadusi, mis on mudeli looja jaoks olulised ja arvutimudelid ehk animatsioonid – järjestikuste piltide seeriad ehk videod.

25

results loading