Aluskord Eestis

Eesti asub Ida-Euroopa platvormi (Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu) loodeosas. Platvorm koosneb kurrutatud kivimitega kristalsest aluskorrast ja kurrutamata kivimitest pealiskorrast. Pealiskorra pindmine pude osa on pinnakate, selle alla jäävad kivimid aga moodustavad aluspõhja.

Ida-Euroopa platvorm

Ida-Euroopa platvorm

Aluskord on põhja-lõuna suunas kaldu, olles Võrus 600 m sügavusel, Tallinnas aga ainult 120 m sügavusel. Aluskorra kivimid paljanduvad Tütarsaarel ja Soome ranniku lähedastel saartel. Aluskord on tekkinud 1,5 kuni 2 miljardit aastat tagasi ja see koosneb graniidist, gneisist, kvartsiidist jt kõvadest kivimitest.

Aluskord

Aluskord

labiloige_kilp_platvorm

results loading