Avatud ja suletud kehade süsteemid

Meid ümbritsevad kehad mõjutavad teineteist vastastikku jõududega (Newtoni III seadus). Omavahel mingil viisil vastastikmõjus olevate kehade hulka nimetatakse kehade süsteemiks. Kehade süsteemid võivad olla avatud või suletud. Suletud süsteemi moodustavad kehad, mis on vastastikmõjus ainult omavahel ning neil puudub aine- või energiavahetus ümbritseva keskkonna ja/või süsteemiväliste kehadega. Kui esineb vastastikmõju, energia- või ainevahetus väliskeskkonnaga, on tegu avatud süsteemiga.

results loading