Elastsusjõud

Üheks kehadevahelise vastastikmõju ilmnemiseks on ka kehade kuju muutumine vastastikmõju tulemusena. Keha kuju muutumist nimetatakse deformatsiooniks. Kui keha kuju peale deformeeriva mõju lakkamist taastub, nimetatakse seda keha elastseks; kui kuju ei taastu, siis plastseks. Deformeeritud kehas tekkivat jõudu nimetatakse elastsusjõuks. Elastsusjõud, mis tekib kehas on sama suur kui keha deformeeriv jõud, kuid on sellega võrreldes vastassuunaline. Elastsusjõu tekkimist deformeeritud kehas saab selgitada keha koostisosakeste vahel mõjuvate jõudude muutumisega. Kui osakesi teineteisele lähendada, hakkavad need tõukuma, kui aga eemaldada, siis tõmbuma.

Kui keha kuju peale deformeeriva jõu mõju lõppemist elastsusjõu mõjul taastub, nimetatakse deformatsiooni elastseks, kui keha algne kuju ei taastu, on deformatsioon plastne.

 

results loading