Elektrivälja tugevus

Elektriväli kirjeldab, kuidas igal ajahetkel mingis ruumipunktis (väljapunktis) elektriliselt laetud testlaengut mõjutatakse – elektriväli on vektorväli, mida kirjeldatakse laetud keha ümbritseva ruumi iga punkti kohta antud vektorite – elektrivälja tugevustega.

Füüsika13

kus  – elektriline (kuloniline) jõud,  – elektrivälja tugevus, q – väljas asetseva laengu suurus.

Elektrivälja tugevuse väärtus leitakse positiivse proovilaengu abil: väljatugevuse arvväärtus (vektori moodul) on võrdne ühikulisele laengule mõjuva jõuga selles väljapunktis

Füüsika14

kus E – elektrivälja tugevus mingis ruumipunktis, F – laengule mõjuv jõud, q – laengu suurus.

Elektrivälja tugevuse mõõtühikuks on

Füüsika15

Elektrivälja tugevuse mõõtühikuna kasutatakse ka

Füüsika16

Elektrivälja tugevuse (vektori) suund langeb kokku positiivsele punktlaengule antud väljapunktis mõjuva kulonilise jõu suunaga.

Füüsika17

Elektriväli, nagu ka kõik teised väljad,  levib vaakumis absoluutkiirusega c=3∙108m/s. Aines on elektri­välja levimise kiirus väiksem.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading