Enesekohased tegusõnad

Enesekohaste tegusõnade infinitiivi lõpus on liide –ся. Reeglina on enesekohased tegusõnad 2-aspektilised, näiteks:

Osa enesekohaseid tegusõnu on 1-aspektilised, näiteks:

бояться             kartma

учиться             õppima

родиться           sündima

пользоваться    kasutama

находиться       asuma

Olevik

Enesekohaste tegusõnade olevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest ning pööramisel lisatakse mina– ja teie-vormis pöördelõpule (tabelis allajoonitud) liide –сь ning teistes pööretes liide –ся:

Minevik

Enesekohaste tegusõnade minevik moodustatakse nii perfektiivse kui imperfektiivse aspekti puhul infinitiivi tüvest soolõppude (tabelis allajoonitud) ja liite –ся või –сь abil:

Tulevik

Lihttulevik

Enesekohaste tegusõnade lihttulevik moodustatakse perfektiivsetest tegusõnadest ning pööramisel lisatakse mina– ja teie-vormis pöördelõpule (tabelis allajoonitud) liide –сь ning teistes pööretes liide –ся:

Liittulevik

Enesekohaste tegusõnade liittulevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest sõna быть (olema) tulevikuvormi ja infinitiivi abil.

results loading