Euroopa mered. Läänemeri

Millised mered ja ookeanid ümbritsevad Euroopat?

Euroopat ümbritsevad Atlandi ookeani ja Arktilise ookeani mered, ääremered Põhjameri ja Norra meri ning Barentsi ja Kara meri. Sisemered vahetavad vett ookeaniga kitsaste väinade kaudu, nt Läänemeri, Vahemeri (Kaspia ja Must meri) ning Valge meri.

Euroopa veekogud

Euroopa veekogud

 

MÄNG:

Euroopa mered, lahed ja väinad

Läänemere eripära

Läänemeri asub tervenisti parasvöötmes. Seda mõjutab Atlandi ookean, meri ise mõjutab biosfääri ökosüsteemide arengut. Pindala on ~373 000 km2, keskmine sügavus 50 m, veemaht 21 721 km3, võrreldav mahult Baikali järvega ja pindalalt Musta merega.

Läänemere topograafia

Läänemere topograafia

Läänemeri on poolsuletud sisemeri, veevahetus Atlandi ookeaniga toimub madalate ja kitsaste Taani väinade kaudu, aeglane. Peamine veemass on pärit jõgedest ja sademetest, soolade sisaldus on väike, sellist vett nimetatakse riimveeks. Keskmine soolsus on 8-10 promilli, neli korda väiksem kui maailmameres, veesammas on vertikaalselt kihistunud.

Merevee soolsus Läänemeres

Merevee soolsus Läänemeres

Läänemere loomad mõjutatud soolsuse gradiendist

Läänemere loomad mõjutatud soolsuse gradiendist

Eesti rannikumeri soojeneb suvel põhjani, nt Liivi laht ja Väinmeri, avamere pinnatemperatuur on +16 … +17 C. Veetase kõigub tuulte ja sademete tõttu, 2005.a. jaanuaris tõusis veetase 2,75 m üle keskmise taseme. Külmadel talvedel saab sõita jääteed mööda saartele, nt Hiiumaa jäätee pikkus oli 2011.a. 26 km.

 

Läänemeri ja inimtegevus

Kasutatakse kaubaveoks, kalapüügiks, reisimiseks. Saastatud raskemetallide ja sõjaaegsete kemikaalidega (uputatud merre), mis kuhjuvad toiduahelas. Saastajaks võib olla ka põllumajandus, väetised. Rahvusvahelised kokkulepped, HELCOM jt.

results loading