Euroopa pinnamood

eu_geo3a

Euroopa tasased alad

Ida-Euroopa lauskmaa (Ida-Euroopa lauskmaa) on suurim, ulatub Barentsi ja Valge mere äärest kuni Musta ja Kaspia mereni Uurali mäestikust kuni Läänemere ja Karpaatideni. Lauskmaast suurema osa moodustab Ida-Euroopa platvorm, tuntuim kõrgustik on Valdai (Valdai kõrgustik ). Lauskmaa põhjaosa kujundas mandrijää, järvederohked kõrgustikud ja soostunud madalikud. Kaspia ääres asub alamik (Kaspia madalik ), 30 m maailmamere pinnast madalamal. Saksa- Poola madalik on sarnase pinnamoega nagu Lõuna-Eesti.

Tasandikuline Fennoskandia

Geoloogilist suurvormi, kus vanad kurdunud kristalsed kivimid paljanduvad, nimetatakse kilbiks. Ida-Euroopa lauskmaa põhjaosas asub Fennoskandia kilp (Fennoskandia kilp ) ja Lõunaosas Ukraina kilp . Fennoskandia kilbil asuvad Rootsi, Soome, Koola poolsaar ja Karjala. Pinnamoele annavad ilme kaljusaared, mis koosnevad graniidist, gneisist.

Skäärid

Skäärid

Mandrijää küntud nõod on täitunud järvedega (Saimaa ). Järvede vahel paiknevad oosid. Ida-Euroopa lauskmaa kõrgeim punkt asub Hibiinides , 1201 m.

results loading