Füüsikalise objekti omadused

Füüsikalise üldmudeli loomiseks tuleb määratleda füüsikalise objekti omadused, mis on antud kontekstis olulised. Objektide omadused jagunevad nelja gruppi:

(1) Nimelised omadused on omadused, mida saab väljendada sõnadega, kuid nende järjestamine pole üldjuhul võimalik.

(2) Järjestatavad omadused on omadused, millele saab omistada järjenumbri, kuid need on vaid kokku­leppelised ning nendega pole võimalik sooritada matemaatilisi tehteid.  Ei nimelisi ega ka jär­jes­tatavaid omadusi pole võimalik kirjeldada füüsikaliste suuruste abil.

(3) Kvantitatiivsed diskreetsed omadused on omadused, mida saab iseloomustada (täpse) arvuga, kuid nendel arvudel saab olla ainult mingid kindlad väärtused.

(4) Kvantitatiivsed pidevad omadused, mida saab kirjeldada (täpse) reaalarvulise väärtusega, kusjuures väärtuste arv on lõputu ning mistahes kahe väärtuse vahel leidub lõpmatu arv väärtusi, mis samuti võivad vastavat omadust iseloomustada. Nii kvantitatiivseid diskreetseid kui ka pidevaid omadusi kirjeldatakse füüsikaliste suuruste abil.

results loading