H

  • haiku – haiku
  • helilised häälikud – soinnilliset äänteet
  • helitud häälikud – soinnittomat äänteet
  • homonüüm (samakujuline, kuid eri tähendusega sõna) – homonyymi
  • häälik ehk foon – äänne
  • häälikuõpetus – äänneoppi (korva kuulee äänteen, silmä näkee kirjaimen)
  • hüüdlause – huudahduslause
  • hüüdsõna ehk interjektsioon: oh, aitäh, hurraa – interjektio eli huudahduspartikkeli
  • hüüumärk – huutomerkki

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading